Chwarae Oriel Saib Oriel Llun Oriel Nesaf Llun Oriel Ddiwethaf Yn ôl i'r Oriel Digwyddiadau Ewch i Ddiwedd Oriel Ewch i Ddechrau'r Oriel

Cynhaliwyd y cyfarfod yn Ganolfan Owain Glyndŵr ym Machynlleth. Yn y bore, trafodwyd materion cyfansoddiadol ac ethol swyddogion.


Yn y prynhawn, cawsom gyflwyniad i amlinellu hanes y Gymdeithas ers ei sefydlu 20 mlynedd yn ôl hyd heddiw. Mae hi wedi cyflawni llawer yn yr amser hwnnw. Mae'r dyfodol yn edrych yn addawol. Mae tudalen Facebook a gwefan yn awr yn ein cysylltu â phobl ledled y byd. Ein prif her nesaf yw dodi pwysau ar Awdurdod Addysg Cymru i sicrhau bod hanes Owain Glyndŵr a Chymru yn cael ei gynnwys yn y cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer ysgolion Cymru. Cynigiwyd bod ni’n cydlynu ein hymdrechion â chymdeithasau Cymreig perthnasol eraill i gryfhau ein hachos.


Rydym hefyd wedi cael cyflwyniadau ar Brifysgol Owain Glyndŵr a Chanolfan Owain Glyndŵr. Yr ydym i gyd yn teimlo'n gryf bod angen adnewyddu i apelio at y partïon eraill i wneud y Ganolfan yn ddefnyddiol ei gyfleusterau. Gobeithir y bydd y Ganolfan yn llwyddo i gael grantiau i gyflawni hyn.


Diwedd addas i'r diwrnod oedd pryd o fwyd hyfryd yn y gwesty Wynnstay.


Oriel Digwyddiadau - CCB yn Machynlleth 22ain Hydref 2016Cymdeithas Owain Glyn Dŵr

Map Gwefan Saesneg Diweddariadau

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 22-10-16

Sylwadau/Awgrymiadau