Er i Owain Glyn Dwr ymladd a nifer o frwydrau mawr roedd mwyaf enwog fel brwydrwr gerila a oedd yn defnyddio tirlun bryniog Cymru i’w fantais. Roedd ei gysylltiadau â llinell Tywysogion Gwynedd, Powys a’r Deheubarth  ynghyd â’i enw da fel arweinydd gyda gweledigaeth glir ar gyfer Cymru yn sicrhau cefnogaeth iddo ar draws y wlad. Mae ei hanes wedi ysbrydoli nifer o arweinwyr, megis yn ddiweddar Fidel Castro.


Fe fydd y wefan yma yn sôn am y tair brwydr bennaf. Yn gynnar yn ei ymgyrch enillodd ei fuddugoliaeth ym mrwydr Hyddgen enw da iddo fel arweinydd milwrol arbennig; atgyfnerthodd brwydr Brynglas (Pilleth) yr enw da yn ogystal ag ennill cynorthwywr gwerthfawr- Edmund Mortimer. Yn hwyr yn yr ymgyrch cafodd Owain ei orchfygi’n drwm ym Mrwydr Pwll Melyn (Brynbuga).

Ewch I'r Top


Cymdeithas Owain Glyn Dŵr

Map Gwefan Saesneg Diweddariadau

Brwydrau Trosolwg

Sylwadau/Awgrymiadau