Chwarae Oriel Saib Oriel Llun Oriel Nesaf Llun Oriel Ddiwethaf Yn ôl i'r Oriel Digwyddiadau Ewch i Ddiwedd Oriel Ewch i Ddechrau'r Oriel

Ar y daith hon, ymwelwyd lleoedd gyda chysylltiad ymgyrch Owain, gan gynnwys safleoedd brwydrau a chestyll, ar beth oedd yn ddiwrnod gwlyb iawn.


Ar ôl cyfarfod yn y Fenni teithiodd y bws cyntaf i Wysg lle'r oedd ymweliadau i'r Castell, plac glas ger Castle Farm, Pwll Melyn enwog - ac Eglwys y Santes Fair er mwyn gweld y plac pres yn ymroddedig i Adam Wysg.


Oddi yno teithiodd y bws drwy Graig y Dorth -  a Mynwy i Ynysgynwraidd - lle mwynhawyd y grwp cinio braf yn y Bell, ac, i ddilyn, taith o amgylch y Castell.


Yn anffodus, nid oedd y tywydd yn addas ar gyfer Grysmwnt ac felly, teithiodd y bws ymlaen i le ymwelwyd ag Eglwys Priordy'r Fenni. Yna aeth rhai o’r grwp ar daith fer o amgylch pwyntiau o ddiddordeb yn y dref, gan gynnwys Castell.


I orffen y diwrnod cafwyd pryd min nos ym Mhlas Derwen yn y Fenni a fwynhawyd gan bawb.Oriel Digwyddiadau - Taith Sir Fynwy 3ydd Medi 2016


Cymdeithas Owain Glyn Dŵr

Map Gwefan Saesneg Diweddariadau

Taith Sir Fynwy 03-09-16

Sylwadau/Awgrymiadau