Chwarae Oriel Saib Oriel Llun Oriel Nesaf Llun Oriel Ddiwethaf Yn ôl i'r Oriel Digwyddiadau Ewch i Ddiwedd Oriel Ewch i Ddechrau'r Oriel

Aeth y Gymdeithas ar ei Thaith Flynyddol i Sir Benfro ar ddydd Sadwrn Medi 2il, 2017 gan ganolbwyntio ar y blynyddoedd 1403 a 1405.


Codwyd y teithwyr i fyny yn Llandeilo, Cross Hands a Chaerfyrddin cyn i ni stopio yn Hendy-gwyn am goffi ac ymweld â Chanolfan Hywel Dda.


Aethom ymlaen i Hwlffordd ac fe gawsom ein cinio yn Arglwydd Nelson yn Aberdaugleddau.


Roedd y daith adre yn cynnwys teithio heibio i Gastell Penfro ac yna aros yng Nghastell Caeriw a Lacharn. Nodwyd y twmpath ag unwaith gynhaliwyd y castell yn Sanclêr wrth i wneud ein ffordd yn ôl trwy Gaerfyrddin.


Oriel Digwyddiadau - Trip y Gymdeithas 2il Medi 2017


Cymdeithas Owain Glyn Dŵr

Map Gwefan Saesneg Diweddariadau

Trip y Gymdeithas 02-09-17

Sylwadau/Awgrymiadau