Ewch i Ben y Tudalen
Previous Gallery Photo Back to Events Gallery Go to Gallery End Go to Gallery Start

Roedd yr ymweliad hwn yn ymwneud â dwy frwydr a fu yn 1096AD. Rhain oedd:

1. Brwydr Gelli Garnant lle bwrwyd yn ôl dynion Gwent byddin o Forgannwg gan achosi lladd mawr. Mae ffurfiau ar yr enw Gellidarnant, Kellitaruant, Kellicarnant, Kellicarnawc yn amrywio mor eang fel ei bod yn anodd pennu union leoliad.

2. Brwydr Aber Llech lle ysbeiliodd dynion Brycheiniog, dan arweiniad Gruffydd ac Ifor, meibion Idnerth ap Cadwgan, y fyddin Normaniaid.

Aeth Dr John Davies â ni i ddau safle posibl yng Ngarnant a Gwaun Cae Gurwen ar gyfer brwydr Gelli Garnant. Hefyd ymwelwyd â dau safle posibl ar gyfer brwydr Aber Llech. Y safleoedd Nant Llech ger Abercraf a Phentre Bach ger Pontsenni.


Sgroliwch i lawr y nodiadau isod am fwy o fanylion (Yn Saesneg a Chymraeg)Play Gallery Pause Gallery Next Galley Photo

Oriel Digwyddiadau - Meysydd Brwydrau Cymru ymweliadau 9fed Ebrill 2017


Cymdeithas Owain Glyn Dŵr

Map Gwefan Saesneg Diweddariadau

Meysydd Brwydrau Cymru ymweliadau 09-04-17

Sylwadau/Awgrymiadau