Chwarae Oriel Saib Oriel Llun Oriel Nesaf Llun Oriel Ddiwethaf Yn ôl i'r Oriel Digwyddiadau Ewch i Ddiwedd Oriel Ewch i Ddechrau'r Oriel

Cynhaliwyd CCB y gymdeithas yng ngwesty Pen y Brenin yn Llanymddyfri. Llywiwyd y cyfarfod gan y tri swyddog Eirwyn Evans, Gareth Jones a John Hughes. Rhoddwyd crynodeb o’r digwyddiadau a fynychwyd gan y gymdeithas yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Yn eu plith oedd seremoni wobrwyo Marc Caldecott o Brifysgol Owain Glyndŵr, arddangosfa yng nghyfarfod UCAC yng Nghricieth , yn Sain Ffagan dros Ŵyl y Banc Mai a’r trip blynyddol y gymdeithas i Sir Benfro ym mis Medi. Portreadwyd  darlun calonogol i’r gymdeithas gyda chynnydd mewn aelodaeth, diddordeb ledled byd drwy’r wefan a Facebook a sefyllfa ariannol gadarn a sefydlog.

Ar ôl cinio dymunol cafwyd sgwrs ddiddorol iawn ar adeiladu cerflun Llywelyn ap Gruffydd Fychan ar fryngaer castell yn Llanymddyfri. Y siaradwr oedd Mr Dai Gealy cyn meistr tŷ ac athro Saesneg yng Ngholeg Llanymddyfri. Ar ôl cael ei dylanwadu’n gryf gan Carwyn James, daeth yn aelod o Gymdeithas Gymraeg ac eiriolwr angerddol am Owain Glyndŵr. Penderfynwyd y dylid gosod cerflun yn y dref i goffáu Llywelyn ap Gruffydd Fychan a “gamarweiniwyd” Brenin Harri a’i fyddin er mwyn amddiffyn Owain Glyndŵr. Fe wnaeth hwn gan wybod yn iawn y byddai yn cael ei dienyddio. Enillwyd momentwm ar gyfer y prosiect gan Robert ap Steffan drwy godi arian o £40,000.

Penderfynwyd gwneud y cerflun allan o ddur gwrthstaen a’i gosod ar garreg las fawr wedi ei chludo o Llyn Brianne. Cymhlethwyd y broses ymhellach gan yr angen i osod y cerflun yn gadarn ar arwyneb anwastad y garreg. I’r perwyl hwn, gwnaed siâp allan o resin o wyneb y garreg. Galluogodd hyn i'r gwneuthurwr cerflun i lunio sylfaen i’r cerflun oedd yn sefyll yn gadarn ar y garreg. Dadorchuddiwyd y cerflun yn 2001 a saif uwchlaw Llanymddyfri ’n wych.


Oriel Digwyddiadau - CCB yn Llanymddyfri Hydref 7fed 2017Saesneg

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 07-10-17

Dangos y Ddewislen Uchaf