Ymosodwyd arno gan ddynion Glyndŵr ym mis Medi 1400.Cyfarwyddiadau: 3 milltir i'r gogledd o gyffordd 33 yr A55 yn Llaneurgain trwy'r A5119.

Cyfesurynnau: (53.2518°, -3.1299°)

      Gerllaw:

Rhosesmor - Moel y Gaer oedd cartref Hywel Gwynedd, cefnogwr Glyndŵr.

Cyfesurynnau: (53.2126°, -3.1828°)

Penarlâg - ymosodwyd arno gan ddynion Glyndŵr ym mis Medi 1400.

Cyfesurynnau: (53.1811°, -3.0195°)


fmovies
Print

45 Y Fflint


    Manylion Lleoliadau Allweddol

Mapiau Google Saesneg