Pwyswch 'Ctrl a -' i “Zoom” Maes neu 'CTRL & +' i Glosio.