14/10/21 Stori Gyntaf wedi'i Hychwanegu at Adran Plant. Gwelwch Yma
27/09/21
Fideo “Rhoi Glyn Dwr yn ei le” wedi'i ychwanegu i’r Adran Fideo. Gwelwch Yma
29/06/21 Brwydrau Canoloesol wedi'u Hychwanegu at Is-adran Cymru Ganoloesol. Gwelwch Yma
26/04/21
Diweddaru Tudalen 'Y Gymdeithas'. Gwelwch Yma
26/04/21
Tudalen ‘Lleoliadau Allweddol’ Wedi'i Gwella'n Sylweddol. Gwelwch Yma
26/04/21
Fideo VR Sycharth wedi'i Ychwanegu at Gartrefi Glyndŵr. Gwelech Yma
26/04/21
Podlediad BBC Radio Cymru wedi’i Ychwanegu at Yr Adran Sain
Gwelwch Yma
22/04/21
Cylchlythyr Wedi Diweddaru. Gwelwch Yma
06/03/21
Tudalen 'Pwy oedd Owain Glyndŵr' Wedi Diweddarwyd. Gwelwch Yma
19/02/21
Diweddariad gwella cynyddol i'r wefan. Gwelwch Yma
07/10/20
 Ychwanegwyd y ddolen at gwrs y Brifysgol Agored sy'n ymwneud â Cymru Canol Oesoedd. Gwelwch Yma
09/08/20 Digwyddiadau i Ddod Wedi Diweddaru. Gwelwch Yma
09/08/20
Cylchlythyr Wedi Diweddaru. Gwelwch Yma
26/05/20
 Mae "Arglwyddi Afan" wedi cael ei chwanegu at yr Archif Dogfennau (a dolenni ato o Adran Cymru Canol Oesoedd). Gwelwch Yma
18/05/20
 Cyhoeddiadau Wedi Diweddaru. Gwelwch Yma
07/05/20
Ychwanegwyd Bywgraffiad Hywel Dda i Adran Cymru Canol Oesoedd. Gwelwch Yma
22/04/20
Mae’r Tudalen Cysylltiadau Perthnasol
wedi cael ei ddiweddaruGwelwch Yma
20/04/20 Ychwanegwyd Adran Cymru Canol Oesoedd. Gwelwch Yma
06/11/19
Ychwanegwyd Gwobr Alumni 2019 i'r Oriel Digwyddiadau. Gwelwch Yma
25/09/19
Ychwanegwyd CCB a Taith y Gymdeithas 21/09/19 i'r Oriel Digwyddiadau. Gwelwch Yma
22/05/19
 Mae'r Llinell Amser wedi'i gwella. Gwelwch Yma
20/05/19
 Digwyddiadau i Ddod Wedi Diweddaru. Gwelwch Yma
18/03/19
  Ychwanegwyd gwybodaeth am Trawst Sycharth. Cliciwch yma

 

 
23/11/18 Wedi ychwanegu cyfleuster chwilio cynhwysfawr am
safleoedd. Cliciwch 
A picture containing object

Description automatically generated   ar y Wefan.
20/09/18 Ychwanegwyd CCB 2018 i'r Oriel Digwyddiadau. Gwelwch Yma
11/06/18
Oes y Tywysogion Wedi ei Diweddaru – Pobl Enwog. Cliciwch yma
11/06/18 Diweddaraf Cyflwyniadau'r Sioe Sleidiau – Oes y Tywysogion. Cliciwch yma
03/04/18 Ychwanegwyd Hysbysfwrdd y Chwech Onnen i'r Oriel Digwyddiadau. Gwelwch Yma
21/02/18
 Dogfen Archif Wedi Diweddaru – Hysbysfwrdd Onennau Meigion. Gwelwch Yma
13/02/18
 Cysylltiadau
Perthnasol Wedi Diweddaru – Cefn Caer. Gwelwch Yma
23/09/17
Ychwanegwyd Dydd Glyndŵr 2017 i'r Oriel Digwyddiadau. Gwelwch Yma
22/07/17
 Sut i Argraffu Dogfen Sydd Wedi’i Harchifo. Gwelwch Yma
22/05/17
 Ychwanegwyd Cyfleustra am Sylwadau/Amgrymiadau . Gwelwch Yma
17/05/17
 Ychwanegwyd Crynodeb Sioe Gerdd Owain Glyndŵr (Yn Saesneg). Gwelwch Yma
09/05/17
 Mae’r Llyfryddiaeth wedi Diweddaru. 
Gwelwch Yma
07/05/17 Ychwanegwyd Cyflwyniad Sioesleidiau y Gymdeithas . Gwelwch Yma
06/05/17
 Ychwanegwyd Achau Owain Glyndŵr. Gwelwch Yma
05/05/17
 Mae’r Ffurflen Gais a’r Ffurflen Rhodd Cymorth wedi Diweddaru. Gwelwch Yma
12/04/17
Ychwanegwyd Ymweliadau Meysydd Brwydrau Cymru. Gwelwch Yma

28/02/17 Gosodiadau Porwr Rhyngrwyd (Yn Saesneg). Cliciwch Yma
15/02/17
Mae'r Botwm 'Llywio' yn disodli Bar llywio ar fersiwn BwrddGwaith/Gliniadur. Hofranwch uwchben y Botwm 'Llywio' (neu Tarwch ar ei) i ddangos Bar Llywio.
19/11/16  Ychwanegwyd Fideo 'Hela Glyndŵr' (Yn Saesneg). Gwelwch Yma