21 Chwefror, 1402 - Roedd comet yn weladwy yn yr awyr tan Ebrill 10fed - roedd yn argoel bwysig i Glyndŵr.


Ebrill 1402 - Ymosododd Glyndŵr ar Rhuthun a cipiodd e Reginald de Grey.


22 Mehefin, 1402 - Brwydr Brynglas, yn Pilalau ger Tref-y-clawdd, lle cipiodd Glyndŵr Edmund Mortimer.


Awst 1402 - Symudodd byddin Glyndŵr i'r de i Gwent a Morgannwg, gan ymosod ar trefi a ddelir gan y Saeson ar eu ffordd.


7 Medi, 1402 - Bu bron i Harri IV gael ei ladd yn ystod storm tra ar 'Alltaith Frenhinol’.


11 Tachwedd, 1402 - Rhoddwyd pridwerth i Glyndŵr o 10,000 marc ar gyfer Reginald de Grey.


30 Tachwedd, 1402 - Rhyddhawyd Edmund Mortimer gan Glyndŵr ac yna priododd ei ferch, Catrin.


13 Rhagfyr, 1402 - Datganodd Edmund Mortimer ei gefnogaeth i Glyndŵr i’r Arglwyddi Marcher.


Print

                                       Digwyddiad                                                                                                                                                                                                          

Delweddau (Treigl)

Saesneg

Llinell Amser - 1402

Dangos y Ddewislen Uchaf