12 Ionawr, 1405 - Seliodd Owain gytundeb gyda Ffrainc yng Nghastell Aberystwyth.


15 Chwefror, 1405 - Methodd Yr Arglwyddes Despenser (Constance Efrog) i gymryd yr etifeddion Mortimer i ddiogelwch yng Nghastell Caerffili.


28 Chwefror, 1405 Llofnodwyd y Cytundeb Tridarn gan Glyndŵr, Edmund Mortimer ac Yr Iarll Northumberland. Cliciwch yma


11 Mawrth, 1405 - Gorchfygwyd dynion Glyndŵr yn Y Grysmwnt a lladdwyd Rhys Gethin yn ôl pob tebyg.


5 Mai, 1405 - Brwydr Pwllmelyn, Brynbuga - cafodd Gruffudd ab Owain Glyndŵr ei ddal a lladdwyd brawd Glyndŵr, Tudur.


Mehefin 1405 - Cafodd Gruffudd Yonge a John Hanmer eu dal - talwyd pridwerth am Hanmer.


Awst 1405 - Cafodd Castell Aberteifi ei ddal a oedd yn caniatáu i Glyndŵr gael llwybr dianc i fyny arfordir y Gorllewin.


Awst 1405 - Cynhaliodd Glyndŵr ei ail Senedd yn Harlech a fynychwyd gan lysgenhadon o'r Alban, Ffrainc, Llydaw a Castille.


Gynnar ym mis Awst, 1405 - Cyrhaeddodd fyddin Ffrengig fawr yn Aberdaugleddau i ymuno â Glyndŵr - ond roedd llawer o'u ceffylau rhyfel wedi marw ar y daith.


Awst 1405 - Ymosododd y byddin Frainc-Cymru ar Hwlffordd ac yna Dinbych-y-pysgod.


22 Awst, 1405 - Roedd Glyndŵr a Harri IV yn wynebu ei gilydd yn Nyffryn Teme ger Caerwrangon - gwersyllwyd y fyddin Frainc-Cymru ar Woodbury Hill, a gwersyllwyd y fyddin Saeson ar Abberley Hill.


Awst/Medi 1405 - Ar ôl wyth diwrnod heb symud yn Nyffryn Tefeidiad, aeth lluoedd Glyndŵr a Harri IV adref mewn gwahanol gyfeiriadau heb frwydr.


10 Medi, 1405 - Ymosododd Harri IV ar Gymru unwaith eto ar 'Alltaith Frenhinol’ a daeth â'r gwarchae yng Nghastell Coety i ben.


Tachwedd 1405 - Mae pobl Penfro a dalwyd Glyndŵr £200 i beidio â ymosod arnynt.


Print

                                       Digwyddiad                                                                                                                                                                                                          

Delweddau (Treigl)

Saesneg

Llinell Amser - 1405

Dangos y Ddewislen Uchaf