Sefydlwyd Cymdeithas Owain Glyn Dŵr ym 1996 o ganlyniad i ysgogiad  Adrien Jones o Landeilo. Ei phrif nod yw anrhydeddu cof un o gymeriadau enwocaf hanes Cymru. At hynny, mae ganddi dri bwriad penodol,
  

  1.  trefnu adeiladu cofadail addas i Owain Glyn Dŵr;

  2.  ceisio canfod lleoliad bedd Owain a’i ddynodi’n addas;

  3.  gwaddoli ysgoloriaeth yn ei enw.

Mae’r Gymdeithas wedi cyflawni un o’i hamcanion. Cafodd cofadail ei dadorchuddio ym Machynlleth (16 Medi 2000) i ddathlu 600 mlwyddiant ers cyhoeddi Owain yn Dywysog Cymru.

Mae’r Gymdeithas wedi codi ymwybyddiaeth ynglŷn â chyfraniad enfawr Owain i hanes Cymru gan weithredu fel a ganlyn,

Nid yw’r Gymdeithas yn perthyn i unrhyw blaid nac i unrhyw enwad crefyddol . Mae’n derbyn cefnogaeth gan Gymry blaenllaw  yn cynnwys aelodau o brif bleidiau gwleidyddol Cynulliad Cymru a’r ddau Senedd-dy.  Mae’n gweithredu polisi dwyieithog cyflawn, ac mae’n elusen gofrestredig (Rhif Elusen Gofrestredig 1073847)Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag un o swyddogion y Gymdeithas; neu yn well fyth ymunwch â’r Gymdeithas.

Ewch I'r Top


Cymdeithas Owain Glyn Dŵr

Saesneg Diweddariadau

Y Gymdeithas

Sylwadau/Awgrymiadau Chwilio'r Wefan